Especialistes

Especialistes

L’Institut d’Optometria Mercè Segarra està format per professionals de múltiples especialitats per a poder-te oferir solucions i tractaments els més complets possibles.


MERCÈ SEGARRA GURRIAUNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA: Estudis d’òptica i Optometria. U.P.C Terrassa. 1995

CONÒPTICA: Formació en adaptació de lents de contacte (lentilles)

INSTITUTO MEDICO DEL DESARROLLO INFANTIL: formació en desenvolupamernt infantil i dificultats en el processament de la informació visual i dificultats d’aprenentatge.

MÁSTER C.O.I D’OPTOMETRIA i TERAPIA VISUAL: post-grau de 1200 hores lectives.

Especialitzada en optometria i teràpia visual

Centro de Optometria Internacional (Madrid)

Formació Continuada acreditada:

TERAPIA VISUAL en estrabismes, en baix rendiment escolar, per ull gandul... TERAPIA DEL MOVIMIENTO RITMICO

Assistència a congressos internacionals

Altres dades d’interès

Membre de l'Associació Catalana d’Optometría i Teràpia Visual

Membre actiu de SIODEC (Sociedad Internacional de Optometría del DEsarrollo y Comportamental)


HELENA FONTANÉ CASASLlicenciada en psicologia per la UdG i màster en psicologia clínica i de la salut. Curs online el dibuix infantil com a eina diagnòstica organitzat per l’associació per al Desenvolupament infantil i familiar PrisMa. Curs els trastorns de l’atenció i de la hiperactivitat en el institut mèdic del desenvolupament infantil, curs online com treballar la dislèxia a casa i a l’aula organitzat per l’aula de formació de la dislèxia.
COL·LABORADORS/ES