Optometria adults

Què és l'optometria?

L'Optometria és una professió sanitària, dedicada a la cura de la salut visual. Els optometristes exerceixen tasques d'atenció primària de la salut visual, que comprèn la refracció, l'estudi de la visió binocular, adaptació de lents de contacte, ajudes visuals, detecció de les malalties de l'ull i la rehabilitació de les diferents condicions anòmales del sistema visual".

Té el triple vessant de prevenir, detectar i solucionar problemes visuals. El seu objectiu final és aconseguir el màxim rendiment visual amb la mínima fatiga. Per a això, estudia, a més de l'estat refractiu dels ulls, aspectes que hagin pogut influir d'alguna manera en el desenvolupament i aprenentatge visual, possibles disfuncions binoculars, hàbits pel que fa a la postura i distància de lectura, entorn o medi ambient: il·luminació, mobiliari, colors, etcètera. L'Optometria presta especial cura al funcionament de sistema visual a curtes distàncies (lectura, escriptura, treballs de precisió, videoterminals ...), per ser aquí on s'originen la majoria de les disfuncions visuals.

L'Optometria s'ocupa de la relació i interacció amb l'organisme. Els termes visió i ulls guarden una estreta relació entre si, però no signifiquen el mateix. Els ulls són els òrgans de recepció d'estímuls visuals i veiem a través d'ells, però solament comprenem i aprenem a través de la visió, que és un procés multisensorial, perceptiu i cognoscitiu. En altres paraules, la visió és la capacitat per processar la informació de l'entorn, obtenir un significat i comprendre el que es veu a través dels ulls.

La Optometria és una professió lliure i sanitària, és la Ciència que estudia el complex sistema visual amb la finalitat d'obtenir de la visió la màxima eficàcia. Tracta d'obtenir el màxim rendiment visual amb la mínima despesa energètica. Per aconseguir-ho, l'optometria recorre a diverses àrees de coneixement: anatomia, biologia, neurologia, farmacologia, patologia, fisiologia, psicologia, ergonomia, etc; però de forma preferent a una part de la física que més ha influït en el desenvolupament de la humanitat: l'Òptica.


Les nostres especialitzacions

  • Optometria comportamental
  • TERÀPIA VISUAL
  • LENTS DE CONTACTE
  • BAIXA VISIÓ


Què és l'optometria comportamental?

L'optometria comportamental és una disciplina que avalua el processament de la informació visual i les habilitats visuals que poden ocasionar una interferència en el procés d'aprenentatge de l'infant, una cosa que l'afecta fins al punt de no poder expressar en el paper el seu potencial intel·lectual o alterant la seva qualitat de vida.

Estudia com es mouen els ulls, la sinergia entre ells, com es realitza l'enfocament, com es produeix la percepció visual o si la lateralitat s'ha desenvolupat de forma adequada.


Quins són els tractaments més habituals?