Tractament de dificultats d'aprenentatge    
Serveis i productes

Tractament de dificultats d'aprenentatge


L’esforç visual que es demana als nens per aprendre a llegir i escriure és molt elevat i en més ocasions de les que a priori podem pensar, el sistema visual de aquest nen no és suficientment madur, encara per enfrontar-s'hi.

Mitjançant un bon diagnòstic optomètric s'avaluen les habilitats visuals de l'infant que són necessàries per aprendre bé, així podrem saber si hi ha alguna deficiència visual que hagi de ser corregida i treballar amb teràpia visual per facilitar al nen millors aprenentatges.

La nostra experiència ens demostra que són els pares i els mestres qui millor pot fer una primera valoració i observació si alguna matèria bàsica falla.Tornar enrere