Millora visió 3D    
Serveis i productes

Millora visió 3D


Per tal que un usuari pugui gaudir de les noves tecnologies en 3D, ha de disposar d’un bon sistema visual, amb unes coordenades binoculars eficaces i eficients, sinó sortirà del cinema ben marejat, sense entendre per què ell no veu en 3D i amb la sensació de haver estat estafat.

El professional que diagnostica i corregeix les disfuncions en la visió estereoscòpica (visió 3D) és l’optometrista, què amb un bon examen optomètric pot aconsellar-li la millora de la seva visió 3D mitjançant la teràpia visual.

Els usuaris que de petits hagin patit d’estrabisme i/o ambliopia, i no hagin realitzat teràpia visual, tindran dificultats per veure en 3D. Perquè es realitzi en el cervell la fusió de les dues imatges que es reben (una de cada ull) deuríem de tenir prèviament uns requisits visuals , que són els què l’optometrista avaluarà per el reconeixement de la visió 3D. S’estima que entre el 10 i el 15% de la població no veu bé en 3D.Tornar enrere