Tractament estrabisme    
Serveis i productes

Tractament estrabisme


L’estrabisme és la desviació d’un dels ulls, és una condició en la qual les línees de mirada de ambdós ulls no es creuen en l’objecte de fixació. Qualsevol desequilibri en els components necessaris per la visió binocular pot causar ambliopia (ull gandul) o estrabisme.

L’estrabisme es classifica segons el sentit de mirada:

  • Endotropia (l’ull es desvia cap el nas)
  • Exotropia (l’ull es desvia cap a fora)
  • Hipertropia (desviació vertical cap adalt)
  • Hipotropia (desviació vertical cap avall)

Els més comuns en nens són les endotropies, i amb menor freqüència apareixen les exotropies.

També es poden classificar segons l’ull director:

  • Constants els estrabismes que apareixen sempre en el mateix ull i a totes hores
  • Alternants els estrabismes que apareixen de manera desigual en un ull que en l’altre.
  • Intermitents aquells que apareixen i desapareixen en funció de com miri el nen.

El tractament aconsellat va en funció del tipus d’estrabisme que es pateixi, si s’acompanya d’ambliopia (ull gandul) el primer pas serà millorar l’ull gandul amb teràpia visual i posteriorment es treballarà la construcció de la visió binocular també amb teràpia visual.

Si l’estrabisme va acompanyat de defecte en la graduació, primer haurem adaptar unes ulleres o lentilles, i després realitzar teràpia visual.

Es aconsellable la cirurgia en algun tipus d’estrabisme i sempre serà l’oftalmòleg cirurgià qui determinarà el diagnòstic i probabilitat d’èxit de la cirurgia.Tornar enrere