Millora visió binocular

Millora visió binocular

Què és la visió 3D?


La visió 3D o anomenada també visió estereoscòpica, es produeix quan el nostre cervell construeix una sola imatge tridimensional a partir de dues imatges projectades en cadascuna de les nostres retines, quan els dos ulls estan coordinats i treballen com si només fos un. La generació d’imatges estereoscòpiques no és innat, sinó que fins als 12 anys es va desenvolupant el 3D. 

La falta d’estereòpsis és una deficiència visual que no permet al pacient percebre un objecte en relleu o en tres dimensions, ja que les estructures oculars no projecten de forma correcta les imatges percebudes. Es calcula que al voltant d’un 10% de la població no veu bé en 3D, i part d’aquest percentatge no ho saben.

Perquè un usuari pugui gaudir de les noves tecnologies en 3D, ha de disposar d’un bon sistema visual, amb unes coordenades binoculars eficaces i eficients, sinó sortirà del cinema ben marejat, sense entendre perquè ell no veu en 3D i amb la sensació d’haver estat estafat.

Els motius d'aquesta falta de visió estereoscòpica poden ser múltiples, com una ambliopia (ull gandul), o un estrabisme (fins i tot per petit que sigui). Les proves de visió binocular i estereoscòpiques, ens poden ajudar a trobar problemes visualsno diagnosticats amb anterioritat.


Quins són els seus símptomes?


●     Parpelleig excessiu

●     Ulls vermells

●     Llagrimeig

●     Visió borrosa

●     Visió doble o diplopia

●     Fatiga visual

●     Mal de cap i sensació de mareig


Quan afecta la visió estereoscòpia?


La visió 3D pot afectar el dia a dia:

●     En la conducció: A l’hora de calcular les distàncies 

●     Aquelles persones que no aprecien els efectes 3Den una pel·lícula al cinema

●     Alguns nens que no els hi agrada lapràctica d’esports, com agafar una pilota, encistellar, etc.  pot ser degut a la visió estereoscòpica.

●     Observar a nens i nenes si tenen costum de xocar amb els objectes que tenen al voltant, pot ser també perquè no són capaços de calcular les distàncies.  

●     Pot limitar àmbits professionals com ser cirurgià, pilot, etc.


Quin és el seu tractament?


El professional que diagnostica i corregeix  les disfuncions en la visió estereoscòpica (visió 3D) és l’optometrista, què amb un bon examen optomètric pot aconsellar-li la millora de la seva visió 3D mitjançant la teràpia visual.

Els usuaris que de petits hagin patit d’estrabisme i/o ambliopia, i no hagin realitzat teràpia visual, tindran dificultats per veure en 3D. Perquè es realitzi en el cervell la fusió de les dues imatges que es reben (una de cada ull) haurien de tenir prèviament uns requisits visuals, que són els que l’optometrista avaluarà pel reconeixement de la visió 3D.