Què és la teràpia visual?


La teràpia visual comportamental és una especialitat de l’optometria, en la qual s’aplica un programa personalitzat d’exercicis visuals, dirigit a millorar aquelles habilitats visuals que s’han diagnosticat com incorrectes i originen algun problema en la visió del pacient. La teràpia visual realitzada adequadament, millora el funcionament del sistema visual i la seva coordinació amb tots els altres sistemes sensorials. Per tant, aquests exercicis, milloren les habilitats visuals, permeten als pacients rebre, processar i comprendre millor la informació visual que reben constantment de l'entorn.

En moltes ocasions, els problemes i símptomes visuals no corresponen a cap patologia ocular sinó en una baixa habilitat visual. Especialment en el cas dels nens i nenes, sorgeixen dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, repercutint en el seu rendiment escolar, les quals vénen donades per un mal desenvolupament de les habilitats visuals. 

La duració de les teràpies visuals és variable i va en funció de l’edat del pacient i de la constància en el compliment dels exercicis visuals què es recepten per fer a casa. En el moment en que una persona (infant, jove o adult) realitza una teràpia visual, entén i aprèn a controlar les seves habilitats visuals amb uns exercicis determinats i personalitzats.

Aquests exercicis es van modificant a mesura que la persona va millorant i els seus símptomes o problemes van disminuint, i poc a poc es van complint les metes i els propòsits de la teràpia. D’aquesta manera s’aconsegueix desenvolupar un sistema visual eficaç i resistent, que rendeix al màxim amb un esforç equilibrat.

Els problemes com l’estrabisme, l'ambliopia, la visió doble, problemes d’aprenentatge, etc es poden solucionar amb la teràpia visual, que inclou una sèrie de procediments dirigits a recuperar les disfuncions visuals. Aquests exercicis són de caràcter neuromuscular, neurofisiològic i neurosensorial. Mitjançant la teràpia visual augmentem els patrons d'activació neuronal i les seves interconnexions. Així doncs, aconseguim que els nostres pacients a tenir una bona visió i les habilitats per a processar bé la informació visual que reben.


Teràpia visual infantil


El dèficit de concentració, mal de cap, parpadeig constant, confusió de paraules, mala escriptura, etc. són símptomes els quals ens informen que podem estar davant d’un cas de deficiència visual. En alguns casos, els pares poden pensar que aquestes deficiències vinguin donades per la necessitat de portar ulleres però no sempre és així. Per això, és importantrevisar la vista als més petits per tal de detectar si el nen o nena pateix alguna deficiència visualque es pot corregir amb la teràpia visual. 

Simptomes:

●     Baixa comprensió lectora

●     Lectura lenta

●     Saltar o repetir línies al llegir

●     Visió borrosa

●     Apropar-se molt a la lectura

●     Parpadeig constant