Fototerapia Syntonic

Fototerapia Syntonic

Què és la fototerapia Syntonic?

Syntonic, que també es coneix com a fototeràpia optomètrica, és actualment la branca més avançada de la ciència clínica optomètrica.

Consisteix en l'ocupació de freqüències visibles de la llum o color, a través del sistema visual, per millorar l'atenció visual i capacitat per comprendre el que veiem. La fototeràpia Syntonic s'utilitza des de fa més de 50 anys als EUA en el camp de l’optometria i està provada com un recurs tant segur com efectiu, amb un alt nivell de resultats amb èxit.

La fototeràpia Syntonic és un tractament efectiu per a problemes visualsi tots els relacionats amb la visió, com ara mals de cap, problemes de lectura, manca d'atenció, ambliopies (ull gandul) i estrabisme o ulls creuats.

També s'utilitza per al tractament de conseqüències visuals de l'estrès i traumes, incloent aquí les lesions cerebrals adquirides com els traumatismes cranioencefàlics.

Sovint la fototeràpia Syntonic és un tractament primari, però també es pot utilitzar de manera conjunta amb altres tractaments com lateràpia visual neurocognitiva.

L'objectiu de la fototeràpia Syntonic és tractar les condicions visuals equilibrant el sistema nerviós autònom, responsable del control del nostre camp de percepció visual. La llum que entra a través dels ulls no només ens permet veure sinó també uneix altres importants centres cerebrals com l'hipotàlem i la glàndula pineal, per permetre que passi el procés normal de la visió. Així, la fototeràpia optomètrica, pot actuar com una poderosa eina per estimular la bioquímica del cervell per mitjà del sistema retino-hipotalàmic.Com es realitza la fototeràpia optomètrica?

Es realitza en consulta amb un instrument que porta incorporat uns filtres de colors amb unes freqüències determinades, o a casa amb un altre aparell i uns filtres de colors ambdós aprovats pel College of Syntonic Optometry. 

Teràpia en consulta: una sessió diària de dilluns a divendres de 10 minuts, durant 4 setmanes, en total 20 sessions. Es fa una revisió visual cada setmana. 

Teràpia a casa: una sessió diària de dilluns a diumenge de 10 minuts, total 20 sessions en 3 setmanes. Es fa una revisió de visual cada setmana.


Quines habilitats pot millorar la fototeràpia Syntonic?


●      Acomodació

L'acomodació és la capacitat de l'ull per poder enfocar (veure nítid) a la distància a la qual mirem.

La fototeràpia Syntonic equilibra la capacitat d'enfocament de cada ull i millora l'enfocament eficaç i sostingut binocular (amb els dos ulls alhora) a qualsevol distància.

●      Moviments oculars

La oculomotricitat és la capacitat de moure els ulls d'una manera suau i precisa per seguir un objecte en moviment, llegir un text o canviar la mirada entre un objecte i un altre, com per exemple,  la pissarra i el pupitre, el paper o la pantalla de l'ordinador. Hi ha dos tipus de moviments:

  1. Seguiments: per seguir un objecte en moviment
  2. Sacàdics: per saltar de manera precisa d'un objecte a un altre

La fototeràpia optomètrica estimula la retina perifèrica (Sistema magnocel·lular) aconseguint que el pacient mogui els ulls de manera suau i precisa sense esforç, millorant en velocitat i comprensió lectora, rendiment escolar i esportiu.


●     Binocularitat 

La Binocularitat és la capacitat visual perquè els dos ulls treballin simultàniament d'una manera precisa i coordinada, proporcionant una visió confortable. Per aconseguir això, els ulls han de tenir habilitats similars per poder treballar com si fossin un de sol.

La fototeràpia Syntonic estimula els dos ulls alhora, aconseguint potenciar el treball coordinat de tots dos ulls, millorant la tridimensionalitat. 


●      Problemes d’aprenentatge

Els estudis del Dr. Liberman, Dr. Ingersoll i altres, proporcionen evidències que els nens amb problemes d'aprenentatgepateixen una reducció de la sensibilitat de la seva visió perifèrica i que el tractament a curt termini de Syntonic millora significativament la seva visió perifèrica, les seves habilitats visuals, la seva memòria i els seus èxits escolars. Es va veure també que van millorar el seu estat d'ànim i el seu comportament.