Tractament estrabisme

Tractament estrabisme

Què és l’estrabisme?


L’estrabisme és un defecte visual en el qual els dos eixos dels ulls no es troben en paral·lel, sino que un ull o els dos formen una desviació provocant que ambdós no es creuin en l’objecte de fixació.

Qualsevol desequilibri en els components necessaris per la visió binocular pot causar ambliopia (ull gandul) o estrabisme.Quan l'ull està desviat sovint no hi ha visió en 3D perquè el cervell suprimeix la visió d'aquest ull. De no fer-ho així, en alguns casos hi ha visió doble.


La majoria dels estrabismes milloren amb teràpia visual, aconseguint un equilibri binocular òptim i millorant el rendiment. Alguns estrabismes estan associats amb ametropies, generalment hipermetropia, ies prescriuen ulleres o lents de contacte com a part del tractament. En altres casos, hi ha estrabismes que requereixen tractament quirúrgic o aplicación de toxina botulínica.


Existeixen diferents tipus d’estrabisme, 

Segons el sentit de mirada:

○      Endotropia: l’ull es desvia cap el nas

○      Exotropia: l’ull es desvia cap a fora

○      Hipertropia: desviació vertical cap adalt

○      Hipotropia: desviació vertical cap avall


Segons l’ull director

○     Constants: estrabismes que apareixen sempre en el mateix ull i a totes hores

○     Alternants: estrabismes que apareixen de manera desigual en un ull que en l’altre

○     Intermitents: aquells que apareixen i desapareixen en funció de com miri la persona.L’estrabisme infantil és un problema visual comú entre els nens i nenes. Els més comuns en nens i nenes són les endotropies, i amb menor freqüència apareixen les exotropies. Una de les principals causes venen donades pels errors de refracció, especialment per la hipermetropia, un dels defectes de refracció més comú entre els nens i nenes. 


Quin és el seu tractament?


Existeixen diferents formes de tractar l’estrabisme. El tractament aconsellat anirà en funció del tipus d’estrabisme que es pateix

Per exemple, si l’estrabisme va acompanyat de l’ambliopia (ull gandul), primer serà millorar l’ull gandul amb teràpia visual i posteriorment es treballarà la construcció de la visió binocular també amb teràpia visual. En el cas que l’estrabisme vagi acompanyat d’algun defecte de graduació, primer s’adaptaran unes ulleres o lentilles, i després es realitzar teràpia visual.

Es aconsellable la cirurgia en algun tipus d’estrabisme i sempre serà l’oftalmòleg cirurgià qui determinarà el diagnòstic i probabilitat d’èxit de la cirurgia