Baixa visió

Baixa visió

Què és la baixa visió?


La baixa visió és la condició visual que pateix una persona amb una reducció important de la seva visió, que no millora utilitzant una adequada correcció amb ulleres, lents de contacte i fins i tot encertats tractaments farmacològics o cirurgia, i que per això pateix dificultat o incapacitat per a realitzar algunes tasques de la vida quotidiana.


Són moltes les causes que originen baixa visió, majoritàriament malalties oculars (Degeneració macular, Glaucoma, Retinopatia diabètica, Retinosi Pigmentària, Miopia Magna, etc.), però també accidents, lesions neurològiques, malformacions congènites o malalties infeccioses, entre d’altres.


No hi ha una sola forma de veure amb baixa visió, sinó que poden ser diversos els símptomes que de forma unitària o mixta la produeixen. Alguns exemples serien la visió borrosa, la visió apedaçada, enlluernament, ceguesa nocturna, visió en túnel, pèrdua de contrast o l’alteració en la visió dels colors.


Es considera que un pacient té baixa visió quan després de la millor correcció òptica, la seva agudesa visual és menor de 0,3 en el millor dels ulls, o un camp visual inferior a 20 graus.

Què vol dir ser cec legal?


Per a qui no està familiaritzat amb la discapacitat visual, ceguesa significa pèrdua completa de visió. No obstant això, a l'Estat espanyol és considerat "legalment cec" aquell individu que tingui una agudesa visual inferior o igual al 10% i/o un camp visual menor o igual a 10 graus al millor dels seus ulls. Això vol dir que moltes persones legalment cegues tenen certa visió residual, però amb grans limitacions que són molt variables en funció de cada cas.


Quina diferència hi ha entre cec total i cec legal?


Es consideracega total a aquella persona que hagi patit una pèrdua completa de visió, o que només és capaç de distingir llums i ombres.


Es considera cega legalquan l’agudesa visual d’una persona (amb ulleres o lents de contacte, si les necessita) és deu vegades menor del normal en el seu millor ull, o quan el camp visual, sense tenir en compte l'agudesa, està restringit a un angle de 10 graus o menys.


Qui pot necessitar ajudes de baixa visió?


Els pacients amb miopia magna, degeneració macular DMAE, patologia del nervi òptic, retinosis pigmentaria, retinopatia diabètica, cataractes, glaucoma, patologies corneals, despreniment de retina.


Les ajudes de baixa visió, per tant, poden ajudar a tots aquests pacients volen incrementar la seva condició visual, tant en agudesa, contrast o camp visual.