Tractament de dificultats d'aprenentatge

Tractament de dificultats d'aprenentatge

El diagnòstic dels problemes d’aprenentatge en els nens i nenes, moltes vegades requereix una valoració multidisciplinar, que inclou l’optometrista. El paper de l’optometrista en aquest cas, analitzar quines són les anomalies visuals que poden  provocar en els nens i nenes dificultats en l’aprenentatge. 

L’esforç visual que se’ls demana als nens per aprendre a llegir i escriure és molt elevat i en moltes ocasions el sistema visual del nen o nena  no està suficientment madur per enfrontar-se als aprenentatges. 


Mitjançant un bon diagnòstic optomètric s’avaluen els nivells dels nens o nenes, de les habilitats visuals que són necessàries per aprendre bé, així podrem saber si hi ha alguna deficiència visual que hagi de ser degudament corregida i treballar amb teràpia visual per facilitar als nens i nenes un  millor aprenentatge.

La nostra experiència ens demostra que són els pares i els mestres els qui millor poden fer una valoració i observació si el nen o nena presenta dificultats en alguna matèria bàsica.